Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευές μικρής κλίμακας αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης -αποχέτευσης των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου για την περίοδο 2023-2025»

ShareThis
Δημοσίευση: 28-05-2024 14:40 | Προβολές: 211
Έναρξη: 28-05-2024 |Λήξη: 04-06-2024
[Έληξε]

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευές μικρής κλίμακας αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης -αποχέτευσης των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου για την περίοδο 2023-2025».

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Έργου: 
Απευθείας Ανάθεση (άρθρο 118 ν.4412/2016 όπως ισχύει)
Η με ΑΔΑ: 940146Ψ8ΝΨ-ΞΣΠ Απόφαση του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Διοικητικών Υποθέσεων &  Προγραμματισμού του Ι.Π. (Αρ. Πρωτ.: ΔΤΥ/2125/24-05- 2024 και ΑΔΑΜ: 24REQ014815736 2024-05-24)

Τύπος Έργου: Παροχή Υπηρεσιών
Τίτλος Έργου: «Συντήρηση και επισκευές μικρής κλίμακας  αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης - αποχέτευσης  των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου για την περίοδο  2023-2025»
CPV: 50510000-3 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης  αντλιών, δικλείδων, στροφίγγων και μεταλλικών  δοχείων»
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 28.892,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%)
Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: 2023ΝΑ34600089 «Συντηρήσεις-επισκευές  ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών  υποδομών Ιονίου Πανεπιστημίου για την περίοδο 2023-2025.  κατ. 1.0»
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των  προσφορών: 04/06/2024 και ώρα 15:00
Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών: Κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου  Πανεπιστημίου Ιωάννη Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα  τηλ: 26610-87609
Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο  του διαγωνισμού: 
Παπαγεωργίου Σπυριδούλα,  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  Ιωάννη Θεοτόκη 72 – 49132 Κέρκυρα 26610-87653, dty@ionio.gr


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Κυριακή 16-06-2024
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 57.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας