Νέα

Πρόχειρος διαγωνισμός: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ι.Π.»

ShareThis
Δημοσίευση: 22-12-2012 14:10 | Προβολές: 1414
Έναρξη: 28-09-2012 |Λήξη: 16-10-2012
[Έληξε]
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 2.02 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος

Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το έργο: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) Ιονίου Πανεπιστημίου» στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «ΜΟΔΙΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου» με κωδικό Ο.Π.Σ. 340404 που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΚΕ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Προϋπολογισμός έργου: 59.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)
Παραλαβή τεύχους προκήρυξης: Στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών Ι.Π. ( https://rc.ionio.gr/news Νέο παράθυρο)
Υποβολή προσφορών: Έως την Τρίτη 16/10/2012 και ώρα 13:30 μ.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με το τεύχος της προκήρυξης.
Ημερομηνία διενέργειας: Την Τετάρτη 17/10/2012 και ώρα 12:00 στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα).

Πλήρες Κείμενο της Προκήρυξης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Αν. Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγ/σμού και Ανάπτυξης


Βλ. επίσης νέα προκήρυξη έργου (ημερομηνία δημοσίευσης: 22/12/2012) :

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού:«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Ιονίου Πανεπιστημίου»

Στο συνημμένο συμπιεσμένο φάκελο περιλαμβάνεται το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τα εξής παραρτήματα: 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ, 2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ. 3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, 4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ καθώς και η περίληψη της προκήρυξης


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Φεβρουάριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Σήμερα, Κυριακή 05-02-2023
Εφαρμογή Νέων του Ιονίου Πανεπιστημίου
Κατεβάστε την εφαρμογή νέων στις φορητές συσκευές σας για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα θέματα του Ιονίου Πανεπιστημίου
qr-gplayqr-appst
icon-gplayicon-gplay
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας