Όλες οι Δημοσιεύσεις
Σελίδα 1 / 6 : >>>
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού συστήματος IP θυροτηλεοράσεων-θυροτηλεφώνων
Δημοσίευση: 05-10-2020 14:49 | Προβολές: 1137
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση ηλεκτρικού συστήματος IP θυροτηλεοράσεων-θυροτηλεφώνων για την ελεγχόμενη είσοδο στο κτίριο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών»
Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ
Δημοσίευση: 02-10-2020 14:53 | Προβολές: 1200
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017,τ.Β΄) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού (...)
Διακήρυξη Σύμβασης για την παροχή της Γενικής Υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών ελέγχου, για τη συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Δημοσίευση: 01-10-2020 14:43 | Προβολές: 1172
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών ελέγχου, για τη συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Πρόσκληση προσφοράς για την εκκαθάριση από χόρτα του περιβάλλοντος χώρου των κτηριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Αργοστόλι
Δημοσίευση: 21-09-2020 11:03 | Προβολές: 1120
Παρακαλούμε για την οικονομική σας προσφορά, έως τις 25-9-2020 για την: «Εκκαθάριση από χόρτα του περιβάλλοντος χώρου των κτηριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Αργοστόλι». Η παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνει (...)
Επαναληπτική Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση του έργου «Ετήσια συντήρηση συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου» στη Ζάκυνθο
Δημοσίευση: 02-09-2020 13:57 | Προβολές: 1324
Έναρξη: 02-09-2020 |Λήξη: 11-09-2020
[Έληξε]
Επαναληπτική Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση του έργου «Ετήσια συντήρηση συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου» στη Ζάκυνθο
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) και υποσταθμών μέσης τάσης (Μ/Τ) στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Δημοσίευση: 26-08-2020 15:10 | Προβολές: 1209
Έναρξη: 26-08-2020 |Λήξη: 11-09-2020
[Έληξε]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) και υποσταθμών μέσης τάσης (Μ/Τ) στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου». Κριτήριο επιλογής του αναδόχου: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 11/09/2020.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Ετήσια συντήρηση κλιματιστικών μονάδων κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου» στη Λευκάδα & στη Ζάκυνθο
Δημοσίευση: 26-08-2020 15:02 | Προβολές: 1227
Έναρξη: 26-08-2020 |Λήξη: 02-09-2020
[Έληξε]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Ετήσια συντήρηση κλιματιστικών μονάδων κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου» στη Λευκάδα & στη Ζάκυνθο. Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 2-9-20 και ώρα 15:00.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών «για την προμήθεια υγειονομικού υλικού στους φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου, στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών λόγω του COVID-19 σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθο και Αθήνα»
Δημοσίευση: 25-08-2020 15:12 | Προβολές: 1287
Έναρξη: 25-08-2020 |Λήξη: 01-09-2020
[Έληξε]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ COVID-19 σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθο και Αθήνα». Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 1 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15:00
Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση αγροτικού ακινήτου ιδιοκτησίας του Ι.Π. στη Λευκάδα
Δημοσίευση: 04-08-2020 14:12 | Ενημέρωση: 05-08-2020 16:49 | Προβολές: 1323
Έναρξη: 04-08-2020 |Λήξη: 28-08-2020
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες κείμενο διακήρυξης
Mέγεθος: 1.96 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 346.48 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές και δυνατότητα συνέχισής του με προφορική πλειοδοσία για την εκμίσθωση αγροτικού ακινήτου (αγροτεμαχίου), ιδιοκτησίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, συνολικής επιφάνειας 9.773,26 Μ2, το οποίο βρίσκεται εκτός των ορίων του σχεδίου πόλεως Λευκάδας στη θέση "Λιθάρια" του Δήμου Λευκάδας και περιέχει 83 ελαιόδεντρα, για τρία χρόνια και τιμή εκκίνησης 600,00 €.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Ετήσια συντήρηση, αναγόμωση και προμήθεια πυροσβεστήρων στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Δημοσίευση: 05-08-2020 15:22 | Προβολές: 1307
Έναρξη: 05-08-2020 |Λήξη: 31-08-2020
[Έληξε]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Ετήσια συντήρηση, αναγόμωση και προμήθεια πυροσβεστήρων στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου». Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 31-08-2020.
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Δημοσίευση: 04-08-2020 14:36 | Ενημέρωση: 05-08-2020 14:47 | Προβολές: 1386
Έναρξη: 04-08-2020 |Λήξη: 20-08-2020
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες κείμενο διακήρυξης
Mέγεθος: 968.43 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    Περίληψη της διακήρυξης
Mέγεθος: 231.44 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    Συγγραφή Υποχρεώσεων
Mέγεθος: 364.21 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής
Mέγεθος: 322.25 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    Τεύχος Οικονομικής Προσφοράς
Mέγεθος: 433.02 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    Ανακοίνωση αποσφράγισης προσφορών
Mέγεθος: 1.01 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια του Ιονίου Πανεπιστημίου». Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 20η-08-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Προμήθεια προστατευτικών πετασμάτων Plexiglas για τις ανάγκες λειτουργίας του Ι.Π.»
Δημοσίευση: 04-08-2020 14:00 | Προβολές: 1324
Έναρξη: 04-08-2020 |Λήξη: 19-08-2020
[Έληξε]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Προμήθεια προστατευτικών πετασμάτων Plexiglas για τις ανάγκες λειτουργίας του Ι.Π.». Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 19 Αυγούστου 2020 και ώρα 13:00
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την μετακόμιση εξοπλισμού και αρχείων ιδιοκτησίας Ι.Π. στην Αθήνα, και στην Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο
Δημοσίευση: 29-07-2020 11:07 | Προβολές: 1264
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την μετακόμιση εξοπλισμού και αρχείων ιδιοκτησίας Ιονίου Πανεπιστημίου, για την μεταστέγαση του Γραφείου Συμβουλίου Ένταξης Ι.Π. στην Αθήνα, και στην Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Αποκατάσταση κεραμιδώματος στέγης κτιρίου του Τμήματος Εθνομουσικολογίας του Ι.Π. στο Ληξούρι»
Δημοσίευση: 28-07-2020 16:45 | Προβολές: 1235
Έναρξη: 28-07-2020 |Λήξη: 31-07-2020
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Τεχνική έκθεση
Mέγεθος: 17.45 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Παρακαλούμε για την οικονομική σας προσφορά για την παρακάτω εργασία: «Αποκατάσταση κεραμιδώματος στέγης κτιρίου του Τμήματος Εθνομουσικολογίας του Ι.Π. στο Ληξούρι» (CPV: 44112000-8). Η προσφορά θα κατατεθεί (σε σφραγισμένο φάκελο) στη Γραμματεία του Τμήματος Εθνομουσικολογίας (Ταχ. Δ/νση: Στυλιανού Τυπάλδου, τηλ 26710-92855) με την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ υπ’ αριθ. πρωτ. 3784/28-7-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, έως την 31-07-20.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Ετήσια συντήρηση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης και αντλητικών συγκροτημάτων των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Δημοσίευση: 16-07-2020 13:57 | Προβολές: 1348
Έναρξη: 16-07-2020 |Λήξη: 30-07-2020
[Έληξε]
«Ετήσια συντήρηση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης και αντλητικών συγκροτημάτων των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου». Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 30/07/2020 και ώρα 12:00.
Σελίδα 1 / 6 : >>>
<< <
Νοέμβριος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τρίτη 24-11-2020
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ταμπού – Παράβαση – Υπέρβαση στην Τέχνη και την Επιστήμη 2020 Press Release
Έναρξη: 26-11-2020 |Λήξη: 28-11-2020
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
    TTT 2020 Αφίσα
Mέγεθος: 36.34 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Newsletter