Όλες οι Δημοσιεύσεις
Σελίδα 1 / 8 : >>>
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Κατεδάφιση προϋφιστάμενου ισογείου κτηρίου στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Ι.Π. στη θέση Παλλάδα»
Δημοσίευση: 03-09-2021 15:51 | Προβολές: 1205
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Κατεδάφιση προϋφιστάμενου ισογείου κτηρίου στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Ι.Π. στη θέση Παλλάδα». Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 13-09-2021.
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας συμβάσης προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Ιονίου Πανεπιστημίου στο Αργοστόλι»
Δημοσίευση: 23-07-2021 10:49 | Ενημέρωση: 26-07-2021 15:06 | Προβολές: 1473
Σημαντική Ημερομηνία: 17-08-2021
[Έληξε]
Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων οικίσκων, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Ιονίου Πανεπιστημίου επί της Λεωφόρου Αντ. Τρίτση και τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή στο Αργοστόλι
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Σύνταξη όλων των απαραίτητων στοιχείων φακέλου για την έκδοση άδειας δόμησης κτηρίου νέας Φοιτητικής Εστίας Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα»
Δημοσίευση: 22-07-2021 10:14 | Προβολές: 1325
Έναρξη: 22-07-2021 |Λήξη: 30-07-2021
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκειμένου να προβεί στην υποβολή φακέλου στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για την έκδοση της άδειας δόμησης του κτηρίου της νέας Φοιτητικής Εστίας, θα αναθέσει την υπηρεσία προετοιμασίας του, σε αρμόδιο μηχανικό/σύμπραξη γραφείων μηχανικών με τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των κτιριακών υποδομών του Ιονίου Πανεπιστήμιου σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο
Δημοσίευση: 24-06-2021 15:37 | Προβολές: 1295
Τίτλος Προμήθειας: Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και απλή αμόλυβδη βενζίνη) για τις ανάγκες των κτιριακών υποδομών του Ι.Π. σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 2 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00
Προκήρυξη σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση και περιοδικός έλεγχος ανελκυστήρων των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Δημοσίευση: 04-06-2021 09:11 | Προβολές: 1441
Σημαντική Ημερομηνία: 18-06-2021
[Έληξε]
Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η περιοδική συντήρηση δύο φορές το μήνα και ο περιοδικός ετήσιος έλεγχος, των ανελκυστήρων, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου στις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας, Λευκάδας και Ζακύνθου.
Προκήρυξη σύμβασης "Ετήσια Συντήρηση – Επισκευή Κλιματιστικών Μονάδων Κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου"
Δημοσίευση: 11-05-2021 10:58 | Προβολές: 1329
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
Mέγεθος: 1.41 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
Mέγεθος: 1.51 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης
Mέγεθος: 92.72 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των κλιματιστικών μονάδων των κτηριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθο και Αθήνα και τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της πανεπιστημιακής κοινότητας, απαιτείται η ετήσια συντήρησή τους και η επισκευή των βλαβών που έχουν εντοπισθεί.
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση & συντήρηση μαρμάρων εξωτερικού κλιμακοστασίου Ιονίου Ακαδημίας»
Δημοσίευση: 06-05-2021 14:39 | Προβολές: 1356
Σημαντική Ημερομηνία: 12-05-2021
[Έληξε]
Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας: Απευθείας Ανάθεση Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1.500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Μελέτη και κατασκευή κτηρίου για τη στέγαση του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Λευκάδα
Δημοσίευση: 11-02-2021 14:46 | Ενημέρωση: 17-03-2021 11:01 | Προβολές: 4892
Έναρξη: 11-02-2021 |Λήξη: 31-05-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  zip.png  Σχέδια κτηρίου
Mέγεθος: 14.21 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  Φωτογραφίες κτηρίου
Mέγεθος: 60.57 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  Φάκελος αρχείων
Mέγεθος: 16.42 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  Φάκελος αρχείων 2
Mέγεθος: 250.68 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  Φάκελος αρχείων 3
Mέγεθος: 40.54 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  pdf.png  Τεύχος τροποποιήσεων / διορθώσεων
Mέγεθος: 762.43 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ». Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως 31.05.2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ελληνικών σημαιών για τα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστήμιου
Δημοσίευση: 01-03-2021 20:14 | Προβολές: 1559
Η προμήθεια αφορά 48 τεμάχια ελληνικών σημαιών για την τοποθέτησή τους στις προσόψεις των κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά (Αργοστόλι και Ληξούρι) και Αθήνα.
Πρόσκληση Διενέργειας Διαγωνισμού και Προκήρυξη Μίσθωσης για τη μίσθωση χώρου γραφείων
Δημοσίευση: 17-02-2021 10:59 | Προβολές: 1889
Έναρξη: 17-02-2021 |Λήξη: 03-03-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πρόσκληση Διενέργειας Διαγωνισμού
Mέγεθος: 1.72 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Προκήρυξη Μίσθωσης
Mέγεθος: 1.01 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση χώρου γραφείων συνολικής επιφάνειας περίπου 350 τ.μ. με δυνατότητα απόκλισης - 10% και έως +20%, για την κάλυψη των επιπλέον στεγαστικών αναγκών της Δ/νσης  Μ.Ο.Δ.Υ.  του  Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα.
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΞΗ»
Δημοσίευση: 29-01-2021 16:54 | Προβολές: 1954
Έναρξη: 29-01-2021 |Λήξη: 10-02-2021
[Έληξε]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΞΗ με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5016115»
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΦΑΡΜΑ»
Δημοσίευση: 29-01-2021 16:41 | Προβολές: 1760
Έναρξη: 29-01-2021 |Λήξη: 10-02-2021
[Έληξε]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΦΑΡΜΑ με κωδικό ΠΟΣ (MIS) 5016117»
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΣΥΣΤΗΜΑ»
Δημοσίευση: 29-01-2021 16:31 | Προβολές: 1834
Έναρξη: 29-01-2021 |Λήξη: 10-02-2021
[Έληξε]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΣΥΣΤΗΜΑ με κωδικό ΠΟΣ (MIS) 5016116»
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΔΟΚΙΜΗ»
Δημοσίευση: 29-01-2021 16:23 | Προβολές: 1742
Έναρξη: 29-01-2021 |Λήξη: 10-02-2021
[Έληξε]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΔΟΚΙΜΗ με κωδικό ΠΟΣ (MIS) 5016089»
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού "Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"
Δημοσίευση: 29-01-2021 16:14 | Προβολές: 1688
Έναρξη: 29-01-2021 |Λήξη: 10-02-2021
[Έληξε]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με κωδικό ΠΟΣ (MIS) 5016113»
Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ
Δημοσίευση: 22-01-2021 10:10 | Προβολές: 1541
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης έργου.
Σελίδα 1 / 8 : >>>
<< <
Σεπτέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter