Όλες οι Δημοσιεύσεις
Σελίδα 1 / 2 : >>>
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια σιδηρικών υλικών για την επισκευή και διαρρύθμιση των κτηρίων του Ι.Π.
Δημοσίευση: 19-03-2018 12:37 | Προβολές: 1011
Σημαντική Ημερομηνία: 26-03-2018
[Αναμένεται]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια σιδηρικών υλικών για την επισκευή και διαρρύθμιση των κτηρίων του Ι.Π. Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 26 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00.
Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο «Μετατόπιση περίφραξης οικοπέδου Ι.Π. επί της οδού Ι. Θεοτόκη 72»
Δημοσίευση: 28-02-2018 15:59 | Προβολές: 1120
Έναρξη: 28-02-2018 |Λήξη: 12-03-2018
[Έληξε]
Προκηρύσσεται συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο «Μετατόπιση περίφραξης οικοπέδου Ι.Π. επί της οδού Ι. Θεοτόκη 72», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 6.950,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την ανάθεση του παραπάνω έργου, σύμφωνα με την από 28/09/17 Τεχνική Έκθεση και καλεί τους ενδιαφερομένους έως και την Δευτέρα 12/3/2018 και ώρα 14.30, να υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο την προσφορά τους, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ιωάννη Θεοτόκη 72/ ισόγειο, Κεντρική Διοίκηση).
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο «Ετήσια συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των μέσων πυρανίχνευσης–κατάσβεσης στα κτήρια του Ι.Π.»
Δημοσίευση: 25-01-2018 13:55 | Προβολές: 1122
Σημαντική Ημερομηνία: 02-02-2018
[Έληξε]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο «Ετήσια συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των μέσων πυρανίχνευσης–κατάσβεσης σε όλα κτήρια του Ι.Π.». Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: (Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι): 2-2-2018 και ώρα 14:00.
Διαγωνισμός για το έργο «Εργασίες επισκευής και διαρρύθμισης σε κτήρια του Ι.Π.»
Δημοσίευση: 17-01-2018 14:06 | Προβολές: 1231
Έναρξη: 17-01-2018 |Λήξη: 31-01-2018
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκειμένου να προβεί άμεσα σε οικοδομικές εργασίες σε κτήρια του Ι.Π. στο χώρο του πρώην Ψ.Ν.Κ. και συγκεκριμένα στα κτήρια Αρεταίος, Γαληνός, 3ο κτήριο, λεβητοστάσιο προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «Εργασίες επισκευής και διαρρύθμισης σε κτήρια του Ι.Π.», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερομένους έως και την Τετάρτη 31-1-2018 και ώρα 15.00, να υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο την προσφορά τους, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Διαγωνισμός για το έργο «Διαρρύθμιση χώρου Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου»
Δημοσίευση: 17-01-2018 13:44 | Προβολές: 1196
Έναρξη: 17-01-2018 |Λήξη: 31-01-2018
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκειμένου να προβεί άμεσα σε οικοδομικές εργασίες στο κτήριο της Παλλάδας στο οικόπεδο ΕΑΣΚ για τη διαρρύθμιση του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «Διαρρύθμιση χώρου Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερομένους έως και την Τετάρτη 31-1-2018 και ώρα 15.00, να υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο την προσφορά τους, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Ορθή Επανάληψη: Διαγωνισμός για το έργο «Υπηρεσίες σύνταξης µελέτης συντήρησης και αποκατάστασης των µορφολογικών στοιχείων του Μεγάρου Καποδίστρια»
Δημοσίευση: 11-12-2017 14:01 | Ενημέρωση: 13-12-2017 13:57 | Προβολές: 1790
Έναρξη: 11-12-2017 |Λήξη: 04-01-2018
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήµιο προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «Υπηρεσίες σύνταξης μελέτης συντήρησης και αποκατάστασης όλων των μορφολογικών στοιχείων του Μεγάρου Καποδίστρια», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 31.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερομένους έως και την Πέμπτη 4/1/2018 και ώρα 13.00, να υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο την προσφορά τους, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ιωάννη Θεοτόκη 72/ ισόγειο, Κεντρική Διοίκηση).
4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ιστορικού Ντοκιμαντέρ
Δημοσίευση: 03-11-2017 12:46 | Προβολές: 5283
Έναρξη: 03-11-2017 |Λήξη: 30-03-2018
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
    Αίτηση Συμμετοχής
Mέγεθος: 54.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    Έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας
Mέγεθος: 258.59 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    Ανακοίνωση Διαγωνισμού
Mέγεθος: 195.97 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες» του Ιονίου Πανεπιστημίου και το περιοδικό ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ προκηρύσσουν τον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ιστορικού Ντοκιμαντέρ με θέμα «Προσεγγίζουμε βιωματικά το παρελθόν: Αφηγήσεις (μαρτυρίες) από την οικογενειακή, την τοπική και τη σύγχρονη εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία».
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων κτηρίων του Ι.Π.
Δημοσίευση: 20-09-2017 14:04 | Προβολές: 1352
Έναρξη: 20-09-2017 |Λήξη: 29-09-2017
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει διαγωνισμό για την προµήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων κτηρίων του Ι.Π., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).
Διαγωνισμός για «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών Η/Μ δικτύων του κτηρίου ΤΜΣ εντός του Παλαιού Φρουρίου»
Δημοσίευση: 31-07-2017 16:42 | Προβολές: 1394
Έναρξη: 31-07-2017 |Λήξη: 18-08-2017
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών Η/Μ δικτύων του κτηρίου ΤΜΣ εντός του Παλαιού Φρουρίου», το οποίο περιλαμβάνει την αντικατάσταση φθαρμένων σωληνώσεων θέρμανσης, την επισκευή κεντρικής μονάδας κλιματισμού και την συντήρηση του καυστήρα του κτηρίου.
Διαγωνισμός για «Οικοδομικές εργασίες στο κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας»
Δημοσίευση: 31-07-2017 16:29 | Προβολές: 1436
Έναρξη: 31-07-2017 |Λήξη: 18-08-2017
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «Οικοδομικές εργασίες στο κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας», το οποίο περιλαμβάνει χρήση ικριωμάτων και οικοδομικές εργασίες για το βάψιμο της πίσω όψης του κτιρίου της Ιονίου Ακαδημίας, επί του προαύλιου χώρου του 2ου Γυμνασίου και την συντήρηση του ξύλινου ζευκτού της στέγης, καθώς και την αντικατάσταση των οριζόντιων υδρορροών επί της οδού Ακαδημίας.
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για οικοδομικές εργασίες σε κτίρια του Ι.Π.
Δημοσίευση: 29-05-2017 16:26 | Προβολές: 1340
Έναρξη: 29-05-2017 |Λήξη: 12-06-2017
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 164.21 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκειμένου να προβεί άμεσα σε οικοδομικές εργασίες που αφορούν σιδηρουργικά και ξυλουργικά, σε κτίρια του Ι.Π. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «Οικοδομικές Εργασίες (σιδηρουργικά – ξυλουργικά) σε κτίρια του Ιονίου Πανεπιστημίου» και καλεί τους ενδιαφερομένους έως και την Δευτέρα 12/6/2017 και ώρα 15.00, να υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο την προσφορά τους, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ιωάννη Θεοτόκη 72/ ισόγειο, Κεντρική Διοίκηση).
Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία επιστημονικών υπηρεσιών (έτους 2017)
Δημοσίευση: 24-05-2017 16:42 | Προβολές: 2456
Έναρξη: 24-05-2017 |Λήξη: 15-06-2017
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, διά της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, για το έτος 2017 καλεί τους υποψήφιους αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε μια ή περισσότερες από τις κατηγορίες έργων ή μελετών που αναφέρονται στη συνημμένη πρόσκληση, να υποβάλουν σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (οι οποίες επισυνάπτονται) στο Τμήμα Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης του Ιονίου Πανεπιστημίου (Διεύθυνση: Ιωαννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, Τηλ.: 26610-87646, 87609, Fax: 26610-87635).
Συνοπτικός διαγωνισμός για τη «Σύνταξη διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού για το οικόπεδο ΕΑΣΚ στη θέση Παλλάδα»
Δημοσίευση: 25-04-2017 15:20 | Προβολές: 1519
Έναρξη: 25-04-2017 |Λήξη: 15-05-2017
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκειμένου να προβεί άμεσα στην τακτοποίηση του οικοπέδου ΕΑΣΚ, ιδιοκτησίας του, στη θέση Παλλάδα, ώστε αυτό να καταστεί οικοδομήσιμο, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την σύναψη σύμβασης μελέτης «Σύνταξη διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού για το οικόπεδο ΕΑΣΚ στη θέση Παλλάδα».
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εγγράφων – δεμάτων
Δημοσίευση: 12-04-2017 16:47 | Προβολές: 1298
Έναρξη: 12-04-2017 |Λήξη: 21-04-2017
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για υποβολή προσφοράς για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εγγράφων – δεμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ι.Π. Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης) αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 21-4- 2017 και ώρα 15:00.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων
Δημοσίευση: 31-03-2017 15:41 | Προβολές: 1294
Έναρξη: 31-03-2017 |Λήξη: 04-04-2017
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για υποβολή προσφοράς για τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη). Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 4 Απριλίου 2017 και ώρα 15:00.
1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας και Δημιουργικότητας Ιονίων Νήσων
Δημοσίευση: 08-03-2017 12:18 | Προβολές: 2884
Έναρξη: 08-03-2017 |Λήξη: 28-03-2017
[Έληξε]
Ανακοίνωση – Δελτίο Τύπου – Παράταση Αιτήσεων   Ο 1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας και Δημιουργικότητας Ιονίων Νήσων (Ionio-Student-Innovation) διοργανώνεται για πρώτη χρονιά φέτος από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το (...)
Προδημοσίευση 1ης προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών
Δημοσίευση: 07-12-2016 15:54 | Προβολές: 2119
Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές/τριες (ΜΕ) ότι εντός του Δεκεμβρίου 2016 πρόκειται να ανακοινωθεί η 1η Προκήρυξη του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για την ενίσχυση ΜΕ.
Διαγωνισμός για «Εργασίες χρωματισμού και σποραδικά σοβαντίσματα των δύο όψεων της Ιονίου Ακαδημίας»
Δημοσίευση: 30-11-2016 15:09 | Προβολές: 1573
Έναρξη: 30-11-2016 |Λήξη: 13-12-2016
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκειμένου να προβεί άμεσα σε εργασίες χρωματισμού των όψεων της Ιονίου Ακαδημίας όπου στεγάζεται η Πρυτανεία του Ι.Π. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «Εργασίες χρωματισμού και σποραδικά σοβαντίσματα των δύο όψεων της Ιονίου Ακαδημίας». Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 14/12/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην Ιωάννη Θεοτόκη 72.
Διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και πολυμηχανήματος για τις ανάγκες του Ι.Π.
Δημοσίευση: 28-11-2016 15:00 | Προβολές: 1592
Έναρξη: 28-11-2016 |Λήξη: 13-12-2016
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εννέα (9) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και ενός πολυμηχανήματος για τις ανάγκες του Ι.Π., προϋπολογισμού 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός: «Προμήθεια δέκα (10) φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Δημοσίευση: 26-07-2016 12:47 | Ενημέρωση: 23-08-2016 12:33 | Προβολές: 2080
Έναρξη: 10-08-2016 |Λήξη: 31-08-2016
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια δέκα (10) φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Ιονίου Πανεπιστημίου». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31-08-2016.
Σελίδα 1 / 2 : >>>
<< <
Μάρτιος 2018
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Newsletter