Όλες οι Δημοσιεύσεις
Σελίδα 9 / 11 : <<<>>>
ΤΞΓΜΔ: Μία θέση ΔΕΠ - «Αγγλική Γλώσσα και Πολιτισμός»
Δημοσίευση: 05-11-2012 19:40 | Προβολές: 946
Έναρξη: 01-11-2012 |Λήξη: 05-01-2013
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 81.56 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημέρωση: 05/11/2012 - Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ. Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών: έως 05 Ιανουαρίου 2013. [Πρώτη δημοσίευση: 01/11/2012].
ΤΞΓΜΔ: Μία θέση ΔΕΠ - «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις με έμφαση στα Ζητήματα Διεθνούς Οικονομικού Εγκλήματος»
Δημοσίευση: 05-11-2012 19:36 | Προβολές: 947
Έναρξη: 01-11-2012 |Λήξη: 05-01-2013
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 82.41 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημέρωση: 05/11/2012 - Δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών: έως 05 Ιανουαρίου 2013. [Πρώτη δημοσίευση: 01/11/2012].
Τμήμα Ιστορίας: Μια θέση ΔΕΠ: «Παιδαγωγικά»
Δημοσίευση: 11-09-2012 13:17 | Προβολές: 1620
Έναρξη: 11-09-2012 |Λήξη: 11-11-2012
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 95.96 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημέρωση: 11/09/2012 - Δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών: έως 11 Νοεμβρίου 2012. [Πρώτη δημοσίευση: 05/09/2012]
Τμήμα Ιστορίας: Μια θέση ΔΕΠ: «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία»
Δημοσίευση: 11-09-2012 13:11 | Προβολές: 1374
Έναρξη: 11-09-2012 |Λήξη: 11-11-2012
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 96.65 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημέρωση: 11/09/2012 - Δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών: έως 11 Νοεμβρίου 2012. [Πρώτη δημοσίευση: 05/09/2012]
TAB: Μια θέση ΔΕΠ - Ελληνική Παλαιογραφία
Δημοσίευση: 10-05-2012 16:43 | Προβολές: 1022
Έναρξη: 02-05-2012 |Λήξη: 02-07-2012
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 60 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών: 2 Ιουλίου 2012.
Τμήμα Ιστορίας: Μια θέση ΔΕΠ - Λατινική Γλώσσα και Γραμματεία
Δημοσίευση: 09-03-2012 12:57 | Προβολές: 1590
Έναρξη: 09-03-2012 |Λήξη: 09-05-2012
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 56.32 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημέρωση: 09/03/2012 - Δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών: έως 09 Μαϊου 2012. [Πρώτη δημοσίευση: 28/02/2012]
Τμήμα Ιστορίας: Μια θέση ΔΕΠ - Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία
Δημοσίευση: 09-03-2012 12:54 | Προβολές: 1762
Έναρξη: 09-03-2012 |Λήξη: 09-05-2012
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 56.27 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημέρωση: 09/03/2012 - Δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών: έως 09 Μαϊου 2012. [Πρώτη δημοσίευση: 28/02/2012]
ΤΑΒ: Μια θέση ΔΕΠ - Σημασιολογική Επεξεργασία της Πληροφορίας
Δημοσίευση: 08-03-2012 13:53 | Προβολές: 963
Έναρξη: 08-03-2012 |Λήξη: 08-05-2012
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 56.91 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημέρωση: 08/03/2012 - Δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών: έως 08 Μαϊου 2012. [Πρώτη δημοσίευση: 28/02/2012]
ΤΑΒ: Μια θέση ΔΕΠ - Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Πληροφόρησης
Δημοσίευση: 08-03-2012 13:50 | Προβολές: 913
Έναρξη: 08-03-2012 |Λήξη: 08-05-2012
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 2
Mέγεθος: 57.87 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 57.87 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημέρωση: 08/03/2012 - Δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών: έως 08 Μαϊου 2012. [Πρώτη δημοσίευση: 28/02/2012]
ΤΞΓΜΔ: Μια θέση ΔΕΠ - Τεχνική Μετάφραση από τα Αγγλικά προς τα Ελληνικά
Δημοσίευση: 08-03-2012 13:44 | Προβολές: 1234
Έναρξη: 08-03-2012 |Λήξη: 08-05-2012
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 65.35 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημέρωση: 08/03/2012 - Δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών: έως 08 Μαϊου 2012. [Πρώτη δημοσίευση: 28/02/2012]
Τμήμα Ιστoρίας: Μία θέση ΔΕΠ - Ιστορία της Φιλοσοφίας
Δημοσίευση: 16-02-2012 14:40 | Προβολές: 1176
Έναρξη: 16-02-2012 |Λήξη: 16-04-2012
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 146.02 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημέρωση: 16/02/2012 - Δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών: έως 16 Απριλίου 2012. [Πρώτη δημοσίευση: 01/02/2012]
Τμήμα Ιστορίας: Μία θέση ΔΕΠ - Πολιτισμοί του Αιγαίου με δυνατότητα διδασκαλίας των πολιτισμών της Εγγύς Ανατολής
Δημοσίευση: 15-02-2012 16:38 | Προβολές: 847
Έναρξη: 15-02-2012 |Λήξη: 15-04-2012
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 2
Mέγεθος: 126.3 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 126.3 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 15/04/2012.
Τμήμα Πληροφορικής: Μία θέση ΔΕΠ - Πληροφοριακά Συστήματα
Δημοσίευση: 13-02-2012 14:15 | Προβολές: 1042
Έναρξη: 09-02-2012 |Λήξη: 09-04-2012
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 93.04 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 09/04/2012.
Τμήμα Πληροφορικής: Μία θέση ΔΕΠ - Δομές και Βάσεις Δεδομένων
Δημοσίευση: 06-02-2012 12:46 | Προβολές: 1129
Έναρξη: 06-02-2012 |Λήξη: 03-04-2012
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 94.88 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 03 Απριλίου 2012.
Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Μία θέση ΔΕΠ - Αισθητική της Μουσικής
Δημοσίευση: 03-02-2012 13:45 | Προβολές: 1804
Έναρξη: 03-02-2012 |Λήξη: 03-04-2012
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 145.8 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημέρωση 03/02/2012 - Δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 03/04/2012. Πρώτη δημοσίευση: 25/01/2012.
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας: Μία θέση ΔΕΠ - Μουσική Πληροφορική
Δημοσίευση: 02-02-2012 14:02 | Προβολές: 1827
Έναρξη: 02-02-2012 |Λήξη: 02-04-2012
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 88.79 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημέρωση 02/02/2012 - Δημοσίευση της προκύρηξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 02/04/2012.
ΤΞΓΜΔ: Μία θέση ΔΕΠ - Τουρκία: Λογοτεχνία και Πολιτισμός
Δημοσίευση: 25-01-2012 12:11 | Προβολές: 914
Έναρξη: 25-01-2012 |Λήξη: 20-03-2012
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 126.51 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσεως Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ (...)
Τμήμα Πληροφορικής: Μια θέση ΔΕΠ - Διαδικτυακός Προγραμματισμός
Δημοσίευση: 24-08-2011 12:55 | Προβολές: 864
Έναρξη: 24-08-2011 |Λήξη: 24-10-2011
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 36 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη Πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Γνωστικό αντικείμενο: Διαδικτυακός Προγραμματισμός.
Τμήμα Μουσικών Σπουδών, μία θέση ΔΕΠ: Θεωρία και Πρακτική των Εγχόρδων Οργάνων με έμφαση στη Βιόλα
Δημοσίευση: 27-07-2011 12:42 | Προβολές: 1299
Έναρξη: 26-07-2011 |Λήξη: 26-09-2011
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 115.9 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο:   «Θεωρία και Πρακτική των Εγχόρδων Οργάνων με έμφαση στη Βιόλα».   (...)
Τμ. Πληροφορικής, μία θέση ΔΕΠ: Μαθηματικά με Έμφαση στα Μοντέλα Εφαρμογών
Δημοσίευση: 26-07-2011 13:58 | Προβολές: 1059
Έναρξη: 26-07-2011 |Λήξη: 26-09-2011
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 36 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη Πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Γνωστικό αντικείμενο: Μαθηματικά με Έμφαση στα Μοντέλα Εφαρμογών.
Σελίδα 9 / 11 : <<<>>>
<< <
Οκτώβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 27-10-2021
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter