#ΕπιστρέφωΣτοΙόνιοΠανεπιστήμιο - Ροή ενημέρωσης φοιτητών για την έναρξη του εξαμήνου Πρόσφατα Νέα
Σχολές Ιονίου Πανεπιστημίου

Σχολή Περιβάλλοντος
Ζάκυνθος
Οκτώβριος 2018
142/03.08.2018, τεύχος Α

Σχολή Οικονομικών Επιστημών
Κέρκυρα
Οκτώβριος 2018
142/03.08.2018, τεύχος Α
Κέντρο Επιμόρφωσης
και Δια Βίου Μάθησης

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στοχεύει στη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με τους ανθρώπους της επιστήμης και του πολιτισμού και στην αλληλεπίδρασή του με τους πολίτες.

Μονάδα Διασφάλισης
Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)

Ο δικτυακός τόπος της ΜΟ.ΔΙ.Π. στοχεύει στην εξασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης σε κάθε μορφής πληροφορία που σχετίζεται με τη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της έρευνας στο Ίδρυμα.

Erasmus Charter for
Higher Education

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο Πρόγραμμα ERASMUS+ με κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία, κινητικότητα διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση, κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και για πρακτική άσκηση.

Βιβλιοθήκη και Κέντρο
Πληροφόρησης

Η Διαδικτυακή πύλη της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου αποτελεί υλοποίηση βασικού στόχου του προγράμματος αναβάθμισης της βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Γραφείο Πρακτικής
Άσκησης ΙΠ

Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» 2014 – 2020.

Yποστήριξη Παρεμβάσεων
Κοινωνικής Μέριμνας

Η Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου στοχεύει μέσω της λειτουργίας της να παρέχει ουσιαστική στήριξη σε φοιτητές.

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Όλα τα Νέα
Αναζήτηση Προσωπικού
Πλήρης Κατάλογος
Newsletter