Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων των υπηρεσιών Ι. Π.

Social Media
Δημοσίευση: 14-12-2020 12:40 | Προβολές: 1200
Έναρξη: 14-12-2020 |Λήξη: 18-12-2020
[Έληξε]

 

Τίτλος Υπηρεσίας:

 

Παροχή Υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων των υπηρεσιών του Ι. Π.

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη

 

6.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%)

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης):

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών:

(Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι):

 

 

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:30

Τόπος Κατάθεσης προσφορών:

 

 

Στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π., Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα 49132,
Τηλ. επικ.: 26610-87609, 87646

 

Παροχή πληροφοριών

 

Τηλ.: 26610-87609, 87646

 

Αφορά στην παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων – δεμάτων εσωτερικού, για την κάλυψη αναγκών των τμημάτων και των υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2021, έως του ποσού των 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η προσφερόμενη υπηρεσία αφορά στην αποστολή εγγράφου και δέματος έως 2 κιλά (εντός επικράτειας).

 

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε λεπτομερέστερα από τη συνημμένη στη σελίδα πλήρη πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

 

 


Επιστροφή
<< <
Μάρτιος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Πέμπτη 04-03-2021
Προκηρύξεις για την πλήρωση τριών θέσεων ΔΕΠ για τα τμήματα Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Έναρξη: 18-02-2021 |Λήξη: 18-03-2021
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter