Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης παροχής της Τεχνικής Υπηρεσίας «Εκτίμηση αγοραίας αξίας ακινήτου ιδιοκτησίας Ιονίου Πανεπιστημίου»

Social Media
Δημοσίευση: 12-01-2021 22:08 | Προβολές: 1111
Σημαντική Ημερομηνία: 27-01-2021
[Αναμένεται]
gr  pdf.png  Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Mέγεθος: 1.46 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Προκήρυξη Σύμβασης
Mέγεθος: 477.51 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού  για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης παροχής της Τεχνικής Υπηρεσίας «Εκτίμηση αγοραίας αξίας ακινήτου ιδιοκτησίας Ιονίου Πανεπιστημίου» , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Προεκτιμώμενη αμοιβή 1.173,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της συνηημμένης διακήρυξης, και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου παροχής της ως άνω τεχνικής υπηρεσίας.

 

Παρακαλούμε να ενημερωθειτε από τη συνημμένη Διακήρυξη και Προκήρυξη.

 

Επιστροφή
<< <
Ιανουάριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 23-01-2021
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org
facebook twitter youtube instagram rss
Newsletter