Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας: «Συντήρηση κήπων κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα για τα έτη 2024 και 2025»

ShareThis
Δημοσίευση: 23-04-2024 13:38 | Προβολές: 223
Έναρξη: 23-04-2024 |Λήξη: 29-04-2024
[Έληξε]
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο πρόσκλησης
Mέγεθος: 510.49 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Συντήρηση κήπων κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα για τα έτη 2024 και 2025». 

Αναθέτουσα  Αρχή:  Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική  Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:    
Απευθείας Ανάθεση (άρθρο 118 ν.4412/2016 όπως ισχύει)
Η με ΑΔΑ: ΡΚ0646Ψ8ΝΨ-34Β Απόφαση του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Διοικητικών Υποθέσεων & Προγραμματισμού του Ι.Π. (Αρ. Πρωτ.: 1759/22-04-2024 και ΑΔΑΜ: 24REQ014642056 2024-04-22)

Τύπος Υπηρεσίας:    Παροχή Υπηρεσιών

Τίτλος Υπηρεσίας:     «Συντήρηση κήπων κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα για τα έτη 2024 και 2025»

CPV: 
CPV: 77311000-3 «Συντήρηση διακοσμητικών κήπων ή κήπων αναψυχής»
CPV: 77312000-0 «Υπηρεσίες εκκαθάρισης από άγρια χόρτα»

Συνολική Προϋπολογιζόμενη  δαπάνη    16.616,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:   Τακτικός Προϋπολογισμός οικ. ετών 2024 και 2025

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου:    Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 29-04-2024 και ώρα 13:00

Τόπος κατάθεσης προσφορών: 
Η προσφορά θα κατατεθεί στο Κεντρικό Πρωτόκολλο Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα, με την ένδειξη:
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΔΤΥ/1772/23-04-2024

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού:     
Ι. Σφήκας,  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Ιωάννη Θεοτόκη 72 – 49132 Κέρκυρα, 26610-87670, isfikas@ionio.gr


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για εκτυπώσεις
Δημοσίευση: 07-10-2007 14:04 | Προβολές: 2305
Έναρξη: 02-10-2007 |Λήξη: 12-10-2007
[Έληξε]
<< <
Μάιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Πέμπτη 30-05-2024
Το ζωντανό Μουσείο
Έναρξη: 01-11-2023 |Λήξη: 31-05-2024
[Σε Εξέλιξη]
17ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών: 17η Φοιτητική Έκθεση Φωτογραφίας
Έναρξη: 17-05-2024 |Λήξη: 02-06-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα Έκθεσης
Mέγεθος: 125.02 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 57.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας