Διακηρύξεις & Ανακοινώσεις ΔΤΥ
Σελίδα 2 / 12 : <<<>>>
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Εργασίες αντικατάστασης κεντρικού ηλεκτρικού πίνακα και διακόπτη αποζεύξεως Η/Ζ στο κτήριο Τμ. Μουσικών Σπουδών εντός του Παλαιού Φρουρίου Κέρκυρας»
Δημοσίευση: 25-10-2023 13:34 | Προβολές: 420
Έναρξη: 25-10-2023 |Λήξη: 31-10-2023
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Εργασίες αντικατάστασης κεντρικού ηλεκτρικού πίνακα και διακόπτη αποζεύξεως Η/Ζ στο κτήριο Τμ. Μουσικών Σπουδών εντός του Παλαιού Φρουρίου Κέρκυρας».
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευές μικρής κλίμακας εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (λέβητες – καυστήρες) στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου 2023-2025» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ [Προθεσμία: 23-10-2023]
Δημοσίευση: 03-10-2023 15:29 | Ενημέρωση: 16-10-2023 13:44 | Προβολές: 581
Έναρξη: 03-10-2023 |Λήξη: 23-10-2023
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευές μικρής κλίμακας εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (λέβητες – καυστήρες) στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου 2023-2025». Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 23-10-2023 και ώρα 15:00.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση σωληνώσεων δικτύου αποχέτευσης κτηρίων Ι.Π. για την περίοδο 2023-2025»
Δημοσίευση: 29-09-2023 15:41 | Προβολές: 761
Έναρξη: 29-09-2023 |Λήξη: 04-10-2023
[Έληξε]
Τίτλος Υπηρεσίας:  «Συντήρηση σωληνώσεων δικτύου αποχέτευσης κτηρίων Ι.Π. για την περίοδο 2023-2025». Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης):    Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 04-10-2023 και ώρα 15:00.
Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων στο Αργοστόλι Ν. Κεφαλληνίας
Δημοσίευση: 22-09-2023 12:57 | Προβολές: 380
Έναρξη: 22-09-2023 |Λήξη: 17-10-2023
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο διακήρυξης
Mέγεθος: 709.18 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 364.39 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές και δυνατότητα συνέχισής του με προφορική μειοδοσία για τη μίσθωση χώρου γραφείων συνολικής επιφάνειας περίπου 850τ.μ. με δυνατότητα απόκλισης - 10% και έως +20%, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Αργοστόλι Ν. Κεφαλληνίας.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας «Υδραυλικές εργασίες στο δωμάτιο 203 στην Φοιτητική Εστία του Ιονίου Πανεπιστημίου» στην Κέρκυρα
Δημοσίευση: 14-09-2023 16:19 | Προβολές: 357
Έναρξη: 14-09-2023 |Λήξη: 20-09-2023
[Έληξε]
Τίτλος Υπηρεσίας:  «Υδραυλικές εργασίες στο δωμάτιο 203 στην Φοιτητική Εστία του Ιονίου Πανεπιστημίου» στην Κέρκυρα. Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης):  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 20-09-2023 και ώρα 15:00.
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Εργασίες διαμόρφωσης υπαίθριου χώρου σε οικόπεδο πλησίον της Ιονίου Ακαδημίας για δημιουργία θέσεων στάθμευσης»
Δημοσίευση: 26-07-2023 15:56 | Προβολές: 446
Έναρξη: 26-07-2023 |Λήξη: 04-08-2023
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, ως ισχύει, την υπηρεσία «Εργασίες διαμόρφωσης υπαίθριου χώρου σε οικόπεδο πλησίον της Ιονίου Ακαδημίας για δημιουργία θέσεων στάθμευσης». Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών:    04-08-2023 και ώρα 15:00
Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές, για την εκμίσθωση κυλικείου στις εγκαταστάσεις του Ι.Π. στο Αργοστόλι, επί της οδού Λεωφόρου Αντώνη Τρίτση
Δημοσίευση: 26-07-2023 11:39 | Προβολές: 614
Έναρξη: 26-07-2023 |Λήξη: 25-08-2023
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης προκήρυξης
Mέγεθος: 363.8 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο διακήρυξης
Mέγεθος: 494.45 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση ακινήτου συνολικής επιφάνειας 54,00 μ2 για χρήση κυλικείου για την εξυπηρέτηση της πανεπιστημιακής κοινότητας σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Ιονίου Πανεπιστημίου στο Αργοστόλι, όπου στεγάζονται τα Τμήματα ΤΨΜΕ & ΤΕΤΤ, διάρκειας σύμβασης τριών ετών με δικαίωμα ανανέωσης για επιπλέον δύο έτη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι έως την 25η-08-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Επαναληπτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Αθήνα
Δημοσίευση: 25-07-2023 13:01 | Προβολές: 392
Σημαντική Ημερομηνία: 25-07-2023
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές για την μίσθωση χώρου γραφείων συνολικής επιφάνειας περίπου 95,00 μ2 έως 110,00 μ2 για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Αθήνα. Οι προσφορές υποβάλλονται από της δημοσιεύσεως της παρούσας διακήρυξης μέχρι και την Δευτέρα 28-08-2023 και ώρα 14:00μ.μ.
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Εργασίες παρεμβάσεων στα κτήρια του Ι.Π. στην Κέρκυρα για την εναρμόνιση των συστημάτων πυρασφαλείας τους με τις αντίστοιχες εγκεκριμένες μελέτες»
Δημοσίευση: 04-07-2023 13:26 | Προβολές: 391
Έναρξη: 04-07-2023 |Λήξη: 10-07-2023
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Εργασίες παρεμβάσεων στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα για την εναρμόνιση των συστημάτων πυρασφαλείας τους με τις αντίστοιχες εγκεκριμένες μελέτες». Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών:  10-07-2023 και ώρα 15:00.
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Εργασίες αποκατάστασης στεγών κτιρίων πρώην ΨΝΚ»
Δημοσίευση: 27-06-2023 15:07 | Προβολές: 413
Έναρξη: 27-06-2023 |Λήξη: 05-07-2023
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, ως ισχύει, την υπηρεσία «Εργασίες αποκατάστασης στεγών κτιρίων πρώην ΨΝΚ». Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών:    05-07-2023 και ώρα 15:00.
Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με έγγραφες προσφορές για την μίσθωση χώρου γραφείων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών υπηρεσιών του Ι.Π. στην Αθήνα (Διευκρίνιση 14/06/2023)
Δημοσίευση: 13-06-2023 15:35 | Ενημέρωση: 14-06-2023 15:09 | Προβολές: 557
Έναρξη: 13-06-2023 |Λήξη: 07-07-2023
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστημίου προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές για την μίσθωση χώρου γραφείων συνολικής επιφάνειας περίπου 95,00 μ2 έως 110,00 μ2 για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Αθήνα. Οι προσφορές υποβάλλονται από της δημοσιεύσεως της παρούσας διακήρυξης μέχρι και την 07-07-2023 και ώρα 14:00μ.μ. 
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας «Αποκατάσταση βλαβών στις υδραυλικές εγκαταστάσεις των Εργαστηρίων του Τμήματος Περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο»
Δημοσίευση: 01-06-2023 11:49 | Προβολές: 367
Έναρξη: 01-06-2023 |Λήξη: 07-06-2023
[Έληξε]
Τίτλος Υπηρεσίας: «Αποκατάσταση βλαβών στις υδραυλικές εγκαταστάσεις των Εργαστηρίων του Τμήματος Περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο». Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 07-06-2023 και ώρα 15:00
Πρόσκληση υποβολής προσφορών «Προμήθεια υλικών (οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών) για την επισκευή, συντήρηση και διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων του Ι.Π.» [Ορθή επανάληψη]
Δημοσίευση: 18-05-2023 14:40 | Προβολές: 410
Σημαντική Ημερομηνία: 24-05-2023
[Έληξε]
Τίτλος Προμήθειας: «Προμήθεια υλικών (οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών) για την επισκευή, συντήρηση και διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων του Ι.Π.». Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής μονάδας στο σύνολο των ειδών (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 24/05/2023 και ώρα 15:00.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων (split unit) στα κτήρια του Ι.Π.» [Προθεσμία: 29-05-2023]
Δημοσίευση: 18-05-2023 14:24 | Προβολές: 413
Έναρξη: 18-05-2023 |Λήξη: 29-05-2023
[Έληξε]
Τίτλος Υπηρεσίας: Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων (split unit) στα κτήρια του Ι.Π. Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 29-05-2023 και ώρα 15:00.
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Εργασίες αποκατάστασης φθορών στη στέγη του κτηρίου ΤΙΣ-ΤΑΒΜ»
Δημοσίευση: 15-05-2023 14:12 | Προβολές: 389
Έναρξη: 15-05-2023 |Λήξη: 22-05-2023
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Εργασίες αποκατάστασης φθορών στη στέγη του κτηρίου ΤΙΣ-ΤΑΒΜ».
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Κατασκευή περίφραξης υπαίθριων Μετεωρολογικών Σταθμών Ιονίου Πανεπιστημίου»
Δημοσίευση: 15-05-2023 13:43 | Προβολές: 416
Έναρξη: 15-05-2023 |Λήξη: 22-05-2023
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Κατασκευή περίφραξης υπαίθριων Μετεωρολογικών Σταθμών Ιονίου Πανεπιστημίου».
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Εργασίες διαρρύθμισης χώρου ορόφου και αποκατάσταση της λειτουργίας των τουαλετών στο ισόγειο του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου στην Άνω Κορακιάνα Κέρκυρας»
Δημοσίευση: 04-05-2023 15:42 | Προβολές: 399
Έναρξη: 04-05-2023 |Λήξη: 10-05-2023
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Εργασίες διαρρύθμισης χώρου ορόφου και αποκατάσταση της λειτουργίας των τουαλετών στο ισόγειο του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου στην Άνω Κορακιάνα Κέρκυρας».
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Εργασίες επισκευής της στέγης του στεγάστρου στην είσοδο από τον αύλειο χώρο  του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου στην Άνω Κορακιάνα Κέρκυρας με αποξήλωση του ελενίτ»
Δημοσίευση: 04-05-2023 15:38 | Προβολές: 396
Έναρξη: 04-05-2023 |Λήξη: 11-05-2023
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Εργασίες επισκευής της στέγης του στεγάστρου στην είσοδο από τον αύλειο χώρο  του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου στην Άνω Κορακιάνα Κέρκυρας με αποξήλωση του ελενίτ».
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Εκτίμηση βλάβης και καθορισμός των απαιτούμενων εργασιών επισκευής των ρωγμών στο κτήριο «Γκούσης» στο χώρο του πρώην ΨΝΚ για την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του κτηρίου – Προδιαγραφή και υπολογισμός εκτιμώμενης αξίας επισκευαστικών εργασιών»
Δημοσίευση: 02-12-2022 14:59 | Προβολές: 477
Έναρξη: 02-12-2022 |Λήξη: 09-12-2022
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Εκτίμηση βλάβης και καθορισμός των απαιτούμενων εργασιών επισκευής των ρωγμών στο κτήριο «Γκούσης» στο χώρο του πρώην ΨΝΚ για την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του κτηρίου – Προδιαγραφή και υπολογισμός εκτιμώμενης αξίας επισκευαστικών εργασιών». Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 09-12-2022
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση φίλτρων αέρα»
Δημοσίευση: 01-12-2022 15:01 | Προβολές: 473
Έναρξη: 01-12-2022 |Λήξη: 06-12-2022
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Αντικατάσταση φίλτρων αέρα» στη Κέρκυρα. Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 06-12-2022
Σελίδα 2 / 12 : <<<>>>
https://ionio.gr/gr/studies/e-learning/ https://ionio.gr/gr/news/20187/ https://ionio.gr/gr/news/29237/ https://ionio.gr/gr/studies/summer-schools/
Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Όλα τα Νέα
Αναζήτηση Προσωπικού
Πλήρης Κατάλογος
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 13-06-2024
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 57.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας