Διακηρύξεις & Ανακοινώσεις ΔΤΥ
Σελίδα 10 / 10 : <<<
Διαγωνισμός: Εμπλουτισμός της Συλλογής της Βιβλιοθήκης του Ι.Π
Δημοσίευση: 18-07-2014 12:48 | Προβολές: 3583
Έναρξη: 18-07-2014 |Λήξη: 15-09-2014
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 1.13 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Εμπλουτισμός της συλλογής της βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 15-09-2014 και ώρα 14:00.
Διαγωνισμός: Προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ι.Π.
Δημοσίευση: 03-07-2014 13:37 | Προβολές: 2047
Έναρξη: 03-07-2014 |Λήξη: 08-09-2014
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 1.48 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου», με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 8-9-2014 και ώρα 14:00 (ημερομηνία και ώρα παραλαβής των αιτήσεων). Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 9-9-2014 και ώρα 10:00 και θα λάβει χώρα στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού δικτύωσης των βιβλιοθηκών και προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος RFID για τη συλλογή της βιβλιοθήκης του Ι.Π.
Δημοσίευση: 24-07-2013 14:42 | Προβολές: 1416
Έναρξη: 13-06-2013 |Λήξη: 27-06-2013
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 718.32 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για το υποέργο µε τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού δικτύωσης των βιβλιοθηκών και προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος RFID για τη συλλογή της βιβλιοθήκης του Ι.Π.» [Ενημέρωση: 24/07/2013 - Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης για το σύστημα RFID][Πρώτη δημοσίευση: 13/06/2013]
Αναθεώρηση του Πρακτικού Ι για το έργο: «Κτήριο του Τμ. Μουσικών Σπουδών στο οικόπεδο ΕΑΣΚ»
Δημοσίευση: 28-05-2013 14:06 | Προβολές: 1330
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 326.65 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Μερική Αναθεώρηση του Πρακτικού Ι (01-07-2011), κατόπιν της υπ.αριθμ. 3172/2012 Απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα Μείζονος – Επταμελούς Σύνθεσης) και της από 20- 02-2013 Απόφασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (12η Συνεδρίαση - 3η υπό τη νέα σύνθεση).
Κεντρική Βιβλιοθήκη: έναρξη λειτουργίας από Παρασκευή 12/10/2012
Δημοσίευση: 11-10-2012 19:53 | Προβολές: 2711
Έναρξη: 12-10-2012 |Λήξη: 01-11-2012
[Έληξε]
Έναρξη Λειτουργίας Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου στην οδό Ι. Θεοτόκη 72 από Παρασκευή 12/10/2012.
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Συσκευασία και Μεταφορά – Μετακόμιση εξοπλισμού και βιβλίων του Ι.Π. (Ενημέρωση 19-04-2012)
Δημοσίευση: 19-04-2012 13:04 | Προβολές: 1550
Έναρξη: 03-04-2012 |Λήξη: 26-04-2012
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 124.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Νέα προθεσμία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 26 Απριλίου και ώρα 14:00. [Ενημέρωση: 19-04-2012] [Πρώτη Δημοσίευση: 03-04-2012]
Πρόχειρος διαγωνισμός για την αποκατάσταση και αναβάθμιση ισογείου χώρου του Νέου Κτιρίου
Δημοσίευση: 23-03-2012 12:34 | Προβολές: 432
Έναρξη: 21-03-2012 |Λήξη: 29-03-2012
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 74 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Υποβολή προσφορών: Έως και την Πέμπτη 29-03-2012 και ώρα 14:00. Δημιουργία: 21-03-2012. Ενημέρωση: 23/03/2012.
Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για τον Εξοπλισμό της Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Δημοσίευση: 13-07-2011 15:51 | Προβολές: 1382
Έναρξη: 13-07-2011 |Λήξη: 25-07-2011
[Έληξε]
Ενημέρωση: 13/07/2011 - Προσθήκη διευκρινίσεων επί ερωτημάτων. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011.
Πρακτικό βαθμολογίας φακέλων για το έργο Κτήριο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στο οικόπεδο ΕΑΣΚ
Δημοσίευση: 05-07-2011 16:18 | Προβολές: 1273
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 222.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Ενημέρωση σελίδας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών: 05/07/2011
Κτίριο Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Δημοσίευση: 02-06-2010 14:25 | Προβολές: 1566
Δημοσιεύθηκε η σύνταξη μελετών και τευχών δημοπράτησης για το έργο: «Κτίριο Τμήματος Μουσικών Σπουδών στο οικόπεδο Ε.Α.Σ.Κ.»
Ανακοίνωση διαγωνισμού μελέτης κτιρίου Φοιτητικής Εστίας
Δημοσίευση: 30-09-2009 12:14 | Προβολές: 1437
Έναρξη: 30-09-2009 |Λήξη: 26-11-2009
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 106.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει Διαγωνισμό σύνταξης μελετών για το κτίριο Φοιτητικής Εστίας στο Οικόπεδο ΕΑΣΚ. Λήξη: 26/11/2009
Ανοιχτός Διαγωνισμός: Ανακατασκευή του Κτηρίου του Τμήματος Ιστορίας
Δημοσίευση: 08-04-2009 15:08 | Προβολές: 1326
Έναρξη: 27-04-2009 |Λήξη: 14-05-2009
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 51.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει Διαγωνισμό για την Ανακατασκευή του Κτηρίου του Τμήματος Ιστορίας για τη στέγαση της κεντρικής βιβλιοθήκης.
Διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου (2) - 2008
Δημοσίευση: 26-05-2008 01:25 | Προβολές: 1247
Έναρξη: 20-05-2008 |Λήξη: 13-06-2008
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 114 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2271/20-05-08 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΚΤΗΡΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση (...)
Διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου
Δημοσίευση: 20-03-2008 14:59 | Προβολές: 1362
Έναρξη: 17-03-2008 |Λήξη: 14-04-2008
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 116.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1332/17-03-2008 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΚΤΗΡΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις (...)
Διαγωνισμός Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών
Δημοσίευση: 29-08-2007 13:14 | Προβολές: 1419
Έναρξη: 29-08-2007 |Λήξη: 08-10-2007
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 77.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Περιγραφή /αντικείμενο της σύμβασης: «ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ (...)
Σελίδα 10 / 10 : <<<
https://ionio.gr/gr/studies/e-learning/ https://ionio.gr/gr/news/20187/ https://ionio.gr/gr/news/12035/ https://ionio.gr/gr/studies/summer-schools/
Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Όλα τα Νέα
Αναζήτηση Προσωπικού
Πλήρης Κατάλογος
<< <
Ιούνιος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Κυριακή 04-06-2023
B’ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδ. έτος 2022-2023 [προθεσμία: 06/06/2023]
Έναρξη: 30-05-2023 |Λήξη: 06-06-2023
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Β' Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Mέγεθος: 1.15 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αίτηση
Mέγεθος: 944.18 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Ενημέρωση φοιτητών
Mέγεθος: 283.73 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
NewsletterΑνάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας